Plynový průtokový ohřívač vody 

TERMAQ ELEKTRONIC ECO GE - 19 - 02

Plynové průtokové ohřívače Termaq Electronic Eco jsou moderní zařízení pro přípravu teplé užitkové vody. Určeno pro instalaci do kuchyně nebo koupelny ve starých i modernizovaných budovách. Díky inovativní konstrukci výměníku a hořáku splňují ohřívače požadavky směrnice ErP (emise oxidů dusíku pod 56 mg / kWh).

Tato zařízení jsou tedy ekologická a ekonomická a atraktivní design z nich dělá ozdobu nejmodernějších interiérů.


- elektronické zapalování z baterie

- inovativní vodou chlazený hořák, který umožňuje výrazné snížení emisí oxidu uhelnatého a oxidů dusíku

- měděný výměník tepla vyrobený podle moderní technologie, zajišťující vysokou účinnost

- velmi krátká doba čekání na spuštění ohřívače

- výkon ohřívače je regulován úměrně množství protékající vody, což umožňuje získat konstantní teplotu vody

- nejnovější generace integrované vodní a plynové jednotky

- hladký a velmi tichý chod

- ochrana proti úniku plynu

- čidlo komínového tahu


Přestavbu zařízení provádí pouze servis autorizované firmy.