O firmě

TERMET S.A. je největším výrobcem topných zařízení v Polsku - plynových kotlů různých typů, ohřívačů vody a řešení založených na obnovitelných zdrojích energie. Firma realizuje kompletní cyklus výzkumu a vývoje. 

TERMET S.A.  vlastní konstrukční kancelář a výzkumné laboratoře, v kterých se vyvíjí nové technologie a zpracovává projektové dokumentace pro všechny výrobky firmy. 

Orientace firmy na výrobu topných zařízení zabezpečila, aby se dosáhla vysoká úroveň specializace a vytvořil se perspektivní a moderní strojní park. Díky použití inovativních řešení nabízí firma svým zákazníkům výrobky vysoké kvality a spolehlivosti (nezávadnosti). Firma vynakládá veškeré úsilí, aby se dosáhli hlavní cíle a to, že nabízené výrobky budou té nejvyšší technické kvality a zároveň budou pro klienty cenově atraktivní a dostupné.  

Historie

TERMET S.A. je pokračovatelem vynikající, více než stoleté tradice výrobců hodin, mimo jiného i Gustawa Beckera.

Pod novým názvem začala firma TERMET S.A. svoji činnost v roce 1945, vyrábějíc hodiny - od nástěnných až po železniční. V 50. letech minulého století, sortiment nabízených výrobků se začal rozšiřovat - kromě hodin byli vyráběny také brzdy a kola ozubených kol, kondenzátory, televizní příslušenství, topení a osvětlovací zařízení. Rok 1956 byl přelomový, kdy ve firmě TERMET S.A. začala výroba ohřívačů koupelen. Když došlo k povolení používání plynu pro vytápění domácností, byla spuštěna výrobní linka na výrobu plynových kotlů ústředního topení, které se stali dominantním výrobním profilem firmy.

Bez ohledu na plynové spotřebiče, se firma TERMET S.A. specializovala také na výrobu programovacích a řídících elementů do automatických praček a myček nádobí, turistického vybavení (vařičů a lamp), pájecí soupravy, univerzálních hořáků atd. V současné době se firma zaobírá především výrobou a distribucí topných zařízení, poskytujíc svým klientům moderní a ekologické vytápění domu a užitkové vody - shodně s filozofií "Tvoříme teplo".

Poslání

Hlavním cílem firmy je závazek poskytovat svým zákazníkům širokou škálu topných zařízení s vysokou kvalitou -  používání ekologických řešení - především kondenzačních kotlů a také řešení založených na obnovitelných zdrojích energie, například tepelných čerpadel.

Mise se realizuje prostřednictvím systematické analýzy různých potřeb, které jsou specifické pro každý segment trhu a dodáváním výrobků TERMET S.A. pro tyto segmenty. Dbáme na to, aby se zákazníci mohli lehce kontaktovat s našim týmem profesionálních technických poradců, specialistů marketingu, prodeje a také s pracovníky servisu a školení.

Naše motto "Tvoříme teplo" odráží přesně prvořadý cíl společnosti - závazek poskytovat tepelný komfort v každodenním životě našim zákazníkům a uživatelům.

Politika kvality

Kvalita výrobků a služeb poskytovaných společností TERMET S.A. je daná požadavky zákazníků, právním prostředím a obchodními trhy. Výrobky firmy splňují požadavky mezinárodních norem (ISO 9001:2015 A 14001:2015) a svojí konstrukcí se neliší od konstrukcí renomovaných evropských společností. Všechny výrobky splňují požadavky Směrnic EÚ. Kvalita produkce TERMET S.A. je vyšší anebo aspoň se rovnající kvalitě výrobků konkurenčních společností.

TERMET S.A. je jeden z předních polských výrobců moderních topných zařízení - plynových kondenzačních a standartních kotlů a průtokových ohřívačů vody, stejně jako řešení založených na opakovaně použitelných zdrojích energie.

Kvalita našich výrobků a služeb je garantovaná mnohaletými zkušenostmi, vysoce kvalifikovanými pracovníky, použitím komponentů od renomovaných dodavatelů a zajištění souladu s požadavky zákazníků a právních norem.

Cílem naší firmy je poskytovat zákazníkům spokojenost s výrobky s vysokou spolehlivostí, úrovní bezpečnosti, moderním designem a energetickou účinností, srovnatelnou s globálními světovými lídry oboru.

Management firmy Termet S.A. deklaruje znalost a implementaci Politiky jakosti zapojením všech svých zaměstnanců společnosti do Systému Managementu jakosti. Zajišťuje také neustálé zlepšování tohoto systému a jeho soulad s požadavky ISO 9001:2015.

Certifikáty kvality ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 potvrzují zavedení a udržování systému Management kvality v rozsahu: projektování, výroba, prodej a servis plynových kotlů ústředního topení, průtokových ohřívačů a zásobníků teplé užitkové vody, stejně jako řešení založená na obnovitelných zdrojích energie ve společnosti TERMET S.A.